Tenekrolog – Yunnan Gold

Jag har just druckit upp det sista teet bryggt på de sista bladen av ett Yunnan Gold från In the Mood for Tea. Att det var ETT Yunnan Gold, inte ”Yunnan Gold”, blev mycket tydligt eftersom jag – ungefär samtidigt – köpte tre olika Yunnan Gold av lite olika kvalitet, alla från ItMfT. Jag hade tänkt göra någon form av jämförelse, men så blev det inte. Inte heller blev någon av de tre YG-teerna ens recenserade. Men jag tyckte mycket om allihop och jag njöt av den sista koppen. Nötigt, maltigt, mjukt och djupt. Hejdå, fina te!